CSR
Strona główna CSR Kwestie środowiskowe Surowce i materiały 39

Surowce i materiały 39

W prowadzonej działalności ELEKTROBUDOWA SA wykorzystuje przede wszystkim surowce / materiały nieodnawialne od dostawców zewnętrznych, takie jak:

  • powiązane materiały procesowe: farba podkładowa, farby mokre i emalie, rozpuszczalniki, drut spawalniczy, pasta lutownicza, kwas solny i siarkowy, gardobond i gardostrip, farby proszkowe, gaz propan, argon spawalniczy, tlen techniczny, azot techniczny,
  • półfabrykaty: blacha aluminium, blacha nierdzewna, blacha stalowa, rury, kształtowniki, kształtowniki aluminium, miedź, miedź blachy,
  • materiały użyte do produkcji opakowania: drewno i tworzywa sztuczne.

Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy Spółka do produkcji wyrobów nie używa surowców, które w znaczący sposób oddziałują na środowisko. Podobnie korzystanie z jej wyrobów na kolejnych etapach ich użytkowania, od dostawy i instalacji do momentu zakończenia cyklu życia wyrobu, wiążę się z niewielkim obciążeniem dla środowiska naturalnego – materiały, z których produkowane są obudowy rozdzielnic Spółki nadają się do ponownego wykorzystania, a po zakończeniu eksploatacji rozdzielnicy specjalistyczne firmy są w stanie rozłożyć ją na części składowe.
W odniesieniu do części zakupywanych materiałów, w przypadku wymogu inwestora, Spółka weryfikuje szczegółowo ich producenta lub miejsce produkcji (np. przy wymogu produkcji w krajach UE).

Materiał / surowiecJednostkaIlość
Aluminium Mg 0
Argon spawalniczy  m3 982 
Azot techniczny  m3 20598,5 
Blacha aluminiowa  Mg 910,11 
Blacha kwasoodporna  Mg 83,424 
Blacha miedziana  Mg 11,32 
Blacha nierdzewna  Mg
Blacha ocynkowana  Mg 620,6 
Blacha stalowa  Mg 513,55 
Drewno*  Mg
Drut spawalniczy  Mg 6,58 
Farba podkładowa  Mg 2,02 
Farby mokre i emalie  Mg 11,05 
Farby proszkowe  Mg 12,46 
Gardobond i gardostrip  Mg 1,52 
Gaz propan  Mg
Izolatory  Szt 153744 
Kształtowniki aluminiowe  Mg 64,04 
Kształtowniki aluminium Mg 64,04 
Kształtowniki miedziane  Mg 13,918 
Kształtowniki stalowe Mg 80,29 
Kwas solny i siarkowy  Mg 0,5 
Miedź  Mg 259,48 
Miedź blachy  Mg 11,32 
Pasta lutownicza  Mg
Przewody i kable m 6121
Rozpuszczalniki Mg 4,85
Rury m 0
Tlen techniczny m3 2793,4
Tworzywa sztuczne* Mg 0

Tab. 4 Wykorzystywane materiały i surowce według masy lub objętości w działalności produkcyjnej ELEKTROBUDOWA SA w 2017 roku40.

W związku z rosnącymi cenami materiałów i surowców oraz mając na uwadze ideę zrównoważonego rozwoju Spółka cały czas przygląda się ilościom zamawianych i wykorzystywanych surowców i materiałów oraz najefektywniejszemu ich wykorzystaniu.
Działania podejmowane przez ELEKTROBUDOWĘ SA w roku 2017 w celu ograniczenia zużycia surowców i materiałów:

  • stosowanie formatów blach pod wymiar dla detali produkowanych w znacznych ilościach. Dla detali o dużych gabarytach (1-2,5m2 ), w ilościach powyżej 30szt. sprowadza się blachy o wymiarach, które pozwalają na ich wykonanie praktycznie bezodpadowo. Pozostałości blach po wykrawaniu dużych formatek są wykorzystywane w produkcji małych detali,
  • kupowanie blach nieoliwionych, niewymagających odtłuszczania, co pozwala zredukować zużycie benzyny ekstrakcyjnej,
  • zastępowanie detali spawanych elementami skręcanymi lub nitowanymi, co przyczynia się do zmniejszenia ilości produkowanych wyrobów niezgodnych w procesie spawania,
  • uruchomienie własnego laboratorium badawczego, co pozwala nam na prowadzenie badań i prób, które pomagają wyraźnie zmniejszyć zużycie materiałów w produkowanych wyrobach.

39Omówione w kolejnych częściach Oświadczenia kwestie środowiskowe odnoszą się jedynie do ELEKTROBUDOWA SA, gdyż, jak zostało to zaznaczone wcześniej, biorąc pod uwagę charakter działalności, wpływ wzajemnego oddziaływania ENERGOTEST sp. z o.o. oraz ELEKTROBUDOWA UKRAINA sp. z o.o. ze środowiskiem jest relatywnie niewielki.
40E.1.1; G4-EN1
E.1.2 Ze względu na niejednorodność produkcji podawanie zużycia surowców/materiałów na jednostkę produktu byłoby niemiarodajne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony