CSR

Paliwa i energie

Ze względu na charakter branżowy Spółki istotny aspekt stanowi w jej działalności podejście do wykorzystania, gospodarowania i przetwarzania energii.
Spółka monitoruje w cyklu miesięcznym poziom zużycia paliw i nośników energii na podstawie faktur wystawianych przez dostawców, w szczególności:

  • wielkość zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, oleju opałowego,
  • wielkość zużycia benzyny oraz oleju napędowego przez środki transportu,
  • wielkość zużycia energii elektrycznej w lokalizacjach stałych ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem wielkości mocy szczytowej, współczynnika mocy tgϕ.

Dodatkowo, w okresie letnim w Biurze Spółki w Katowicach monitorowaniu bieżącemu podlegają urządzenia klimatyzacyjne w celu optymalnego ustawienia temperatury.
Systematycznie podejmujemy działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie zużyciem energii. Są to miedzy innymi: sukcesywna wymiana starego sprzętu elektrycznego na nowy po określonym czasie amortyzacji (UPS, komputery stacjonarne, skanery, drukarki), wymiana samochodów służbowych na nowsze modele zgodne z emisją spalin EURO 5 i EURO 6, zakup nowych sprzętów energochłonnych wykorzystywanych do codziennych prac np.: wiertarek, szlifierek, nożyc itp., czy wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED.
W roku 2017 wskaźnik zużycia energii przez naszą firmę (wszystkie lokalizacje) wyniósł 22 336,9 GJ41.
Zużycie paliw do silników spalinowych kształtowało się na poziomie 712,26 Mg, oleju opałowego - na poziomie 1374,9 GJ, gazu ziemnego - na poziomie 12 888,9 GJ.

Rodzaj paliwaIlość w litrach
benzyna silnikowa 119 954
olej napędowy ON 588 174
gaz płynny propan-butan LPG 4 135

Tab. 5 Zużycie paliw samochodowych w ELEKTROBUDOWA SA w litrach w 2017 roku.

Działania podejmowane przez ELEKTROBUDOWĘ SA w roku 2017 w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej:

  • wprowadzenie materiałów izolacyjnych w klasie v0 - wykonanych z materiałów przyjaznych środowisku,
  • zastosowanie w konstrukcji urządzenia elementów, które pozwalają na wykorzystanie w jak największej części prefabrykatów (pręty, blachy itd.), co znacznie zmniejsza czasochłonność i energochłonność procesu wytwarzania,
  • modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego w Magazynie w Dąbrowie Górniczej,
  • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 22 kW na dachu garaży Biura Spółki (zmniejszenie poboru energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery),
  • modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Biura Spółki z zastosowaniem źródeł światła typu LED (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu bezpieczeństwa pracowników przy zaniku zasilania podstawowego Biura Spółki),
  • wymiana okien w pomieszczeniach biurowych budynku siedziby głównej Spółki.

41E.2.1; G4-EN3
E.2.3 - Ze względu na niejednorodność produkcji podawanie zużycia surowców/materiałów na jednostkę produktu byłoby niemiarodajne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony