CSR
Strona główna CSR Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Oświadczenie Grupy Kapitałowej i Spółki ELEKTROBUDOWA SA na temat informacji niefinansowych za rok 2017

Poniżej przedstawiamy Oświadczenie Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na temat informacji niefinansowych za rok 2017 (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną cześć Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA (dalej: Grupa, Grupa Kapitałowa) i obejmujące informacje dotyczące Grupy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o wytyczne GRI (Global Reporting Initiative) w wersji G4, Standard Informacji Niefinansowych (SIN) i uwzględnia ono przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Oświadczenie nie zostało poddane zewnętrznej weryfikacji.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony