Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej
Strona główna Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Do najważniejszych czynników, mających znaczący wpływ na działalność i sprawozdanie finansowe Grypy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA należą:

  • koniunktura w branży elektroenergetycznej,
  • koniunktura na rynkach eksportowych,
  • wzrost cen materiałów elektrycznych i urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych,
  • wzrost cen usług podwykonawców,
  • wahania kursów walutowych,
  • opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony