Raport finansowy

Zyski zatrzymane

 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 58 609 55 121
Zysk z lat ubiegłych 6 791 4 791
Straty aktuarialne (746) (720)
Zyski zatrzymane 64 654 59 192

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zyski zatrzymaneplik .xlsx6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony