Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 144 131 113 836
Pozostałe zobowiązania, w tym: 18 589 18 661
kaucje zatrzymane od podwykonawców 12 294 11 511
zakup aktywów trwałych 3 143 2 715
zobowiązania z tytułu leasingu 1 309 1 962
potrącenia z listy płac 386 418
zobowiązania z tytułu dywidendy 118 147
zobowiązania z tytułu naliczonych kar - 1 677
inne 1 339 231
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 162 720 132 497

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe plik .xlsx11,4 kB

Wartość godziwa krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych krótkoterminowych jest zbliżona do ich wartości bilansowej. 

Zobowiązania z tytułu kaucji zatrzymanych są nieoprocentowane, warunki i terminy płatności regulują zawarte z podwykonawcami umowy.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony