Raport finansowy

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie
  przeciętna liczba zatrudnionych
w 2017 roku
przeciętna liczba zatrudnionych
w 2016 roku
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 925 1 032
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 979 1 009
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego
i bezpłatnego
28 13
Pracownicy ogółem 1 932 2 054

Plik z danymi w formacie xlsx 
Przeciętne zatrudnienie plik .xlsx11,3 kB

Powyższe informacje dotyczą przeciętnego zatrudnienia w jednostce dominującej i podmiotach zależnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony