Raport finansowy
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Materiały 20 988 25 142
Półprodukty i produkty w toku 19 390 29 471
Produkty gotowe 3 401 3 040
Towary 1 062 717
Zapasy 44 841 58 370

Plik z danymi w formacie xlsx 
Zapasyplik .xlsx6 kB

Grupa Kapitałowa okresowo analizuje wartość zapasów i możliwość ich wykorzystania.

Grupa Kapitałowa nie posiada kredytów bankowych ani innych zobowiązań, które byłyby zabezpieczone na zapasach.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony