Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Najczęściej stosowaną formą lokowania wolnych środków pieniężnych są depozyty overnight. 

  Stan na dzień 31 grudnia 2017 Stan na dzień 31 grudnia 2016
Środki pieniężne na rachunkach bankowych  114 738  136 905
Środki pieniężne w kasie  14  26
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 114 752  136 931

Plik z danymi w formacie xlsx 
Środki pieniężne i ich ekwiwalentyplik .xlsx6 kB


Średnia efektywna stopa procentowa depozytów bankowych w 2017 i 2016 roku kształtowała się na tym samym poziomie i wyniosła 0,5%.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony