Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Sezonowość działalności lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej

Sezonowość działalności lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej

Działalność Grupy Kapitałowej nie ma charakteru sezonowego istotnie wpływającego na wynik finansowy. Uwarunkowania rynku na którym działa Grupa Kapitałowa, świadcząc kompleksowe usługi budowlano - montażowe i realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, chemicznym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz, wpływają na periodyzację wykonywanych prac, a tym samym poziom sprzedaży. Początek roku zwykle generuje niższe poziomy przychodów co jest wynikiem mniejszych potrzeb klientów Grupy Kapitałowej w tym okresie.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w poszczególnych okresach sprawozdawczych przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży
 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówUdział w przychodach założonych w budżecie za rok zakończony 31 grudnia 2017
Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 142 430 13,4
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 356 066 33,4
Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 607 593 57,0
Rok zakończony 31 grudnia 2017 902 901 84,7

Plik z danymi w formacie xlsx 
Przychody ze sprzedażyplik .xlsx6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony