Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia

 Rezerwy na koszty gwarancji związane
ze sprzedażą produktów
Rezerwy na gwarancje, kary i inne ryzyka związane
z realizacją kontraktów
Ogółem stan rezerw
Stan na dzień 1stycznia 2017 1 027 63 092 64 119
utworzenie 2 260 5 325 7 585
wykorzystanie (2 427) (3 472) (5 899)
rozwiązanie  - (12 020) (12 020)
Stan na dzień 31 grudnia 2017 860 52 925 53 785
długoterminowe  - 27 790 27 790
krótkoterminowe 860 25 135 25 995
Stan na dzień 1 stycznia 2016 990 2 147 3 137
utworzenie 2 015 64 201 66 216
wykorzystanie (1 978) (765) (2 743)
rozwiązanie  - (2 491) (2 491)
Stan na dzień 31 grudnia 2016 1 027 63 092 64 119
długoterminowe  - 38 887 38 887
krótkoterminowe 1 027 24 205 25 232

Plik z danymi w formacie xlsx 
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia plik .xlsx11,7 kB

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota przyszłych nakładów nie są pewne.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony