Raport finansowy

Pożyczka udzielona Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2017 i 2016 roku Grupa Kapitałowa nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony