Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Podatek dochodowy Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2017
 Umowy
budowlane
Rezerwy
i RMK
Środki
trwałe
Aktualizacja wartości aktywówKary
i odszkodowania
Podatek
od straty
podatkowej
InneRazem
Aktywa stan na początek okresu 59 948 12 900 677 7 758  -  - 1 040 82 323
zmiany odniesione na wynik finansowy (9 945) 1 863 (32) (688)  - 354 (693) (9 141)
zmiany odniesione na kapitał  - 6  -  -  -  -  - 6
stan na koniec okresu 50 003 14 769 645 7 070  - 354 347 73 188
Rezerwy stan na początek okresu (40 578) (5) (628) (162) (1 426)  - (508) (43 307)
zmiany odniesione na wynik finansowy 9 532  - 78 (615) 10  - 179 9 184
zmiany odniesione na kapitał  -  -  - 15  -  -  - 15
stan na koniec okresu (31 046) (5) (550) (762) (1 416)  - (329) (34 108)
Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2017 18 957 14 764 95 6 308 (1 416) 354 18 39 080

Plik z danymi w formacie xlsx 
Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2017 plik .xlsx12,1 kB

Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2016
  Umowy
budowlane
Rezerwy
i RMK
Środki
trwałe
Aktualizacja wartości aktywówKary
i odszkodowania
Podatek
od straty
podatkowej
InneRazem
Aktywa stan na początek okresu 58 836 6 784 566 8 516  -  - 1 238 75 940
zmiany odniesione na wynik finansowy 1 112 6 201 111 (758)  -  - (198) 6 468
 zmiany odniesione na kapitał  - (85)  -  -  -  -  - (85)
stan na koniec okresu 59 948 12 900 677 7 758  -  - 1 040 82 323
Rezerwy stan na początek okresu (40 634) (8) (571) (917) (2 221)  - (354) (44 705)
 zmiany odniesione na wynik finansowy 56 3 (57) (330) 795  - (154) 313
 zmiany odniesione na kapitał  -  -  - 1 085  -  -  - 1 085
stan na koniec okresu (40 578) (5) (628) (162) (1 426)  - (508) (43 307)
Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2016 19 370 12 895 49 7 596 (1 426)  - 532 39 016

Plik z danymi w formacie xlsx 
Podatek dochodowy odroczony na dzień 31 grudnia 2016 plik .xlsx12,2 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony