Raport finansowy

Odpis aktualizujący wartość należności

Odpis aktualizujący wartość należności
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe na początek okresu 46 092 58 570
Utworzenie, w tym: 4 324 11 379
należności z tytułu dostaw i usług 3 389 9 037
należności pozostałe 935 2 342
Wykorzystanie (3 107) (5 761)
Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie) (6 246) (18 496)
Odpisy związane ze zmianą kwalifikacji należności - 400
Odpis aktualizujący wartość należności na koniec okresu 41 063 46 092
na należności z tytułu dostaw i usług 27 783 31 732
na pozostałe należności 13 280 14 360

Plik z danymi w formacie xlsx 
Odpis aktualizujący wartość należnościplik .xlsx6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony