Raport finansowy

Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za 2017 i 2016 rok przedstawiają się następująco:

Główne składniki obciążenia podatkowego
 data zmianykwota uruchomieniakwota spłatysaldo kredytu
Bank Handlowy S.A. stan na dzień 1 stycznia 2017   58 151 (23 222) 34 929
zmiany w okresie sprawozdawczym 21.01.2017 - (18 389) 16 540
28.03.2017 - (16 540) 16 540
razem - (34 929)  
stan na dzień 31 grudnia 2017   58 151 (58 151) -
Stan kredytów obrotowych na dzień 31 grudnia 2017       -

Plik z danymi w formacie xlsx 
Główne składniki obciążenia podatkowego plik .xlsx11,5 kB

W opinii Zarządu jednostki dominującej, na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwości powstania istotnych zobowiązań podatkowych z tytułu dodatkowego wymiaru podatku wraz z odsetkami i karami.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony