Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Należności z tytułu dostaw i usług 311 242 287 485
Pozostałe należności, w tym: 32 535 10 421
lokaty powyżej 3 miesięcy z odsetkami 15 060 -
kaucje zatrzymane 14 859 6 995
należności z tytułu wykonanych pozostałych usług 1 257 2 613
należności z tytułu wpłaconego wadium 364 298
inne 995 515
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 343 777 297 906
Odpisy aktualizujące wartość należności 41 063 46 092
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto 384 840 343 998

Plik z danymi w formacie xlsx 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansoweplik .xlsx6 kB

Wartość godziwa krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych jest zbliżona do ich wartości bilansowej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony