Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Koszty według rodzajów

Koszty według rodzajów

Koszty według rodzajów
 Rok zakończony 31 grudnia 2017Rok zakończony 31 grudnia 2016
Usługi obce 280 267 406 117
podwykonawcy 186 834 316 470
dokumentacji 20 476 20 264
produkcyjne 10 806 7 759
związane z utrzymaniem majątku 9 227 8 965
transportowe 5 435 5 808
sprzętowe 5 159 3 318
bankowe, finansowe i doradcze 4 862 4 454
informatyczne 3 055 2 834
pocztowo - telekomunikacyjne 882 926
pozostałe 33 531 35 319
Zużycie materiałów i energii 275 224 259 117
Wynagrodzenia 133 580 141 498
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia 36 216 37 179
Amortyzacja 14 558 13 448
Podatki i opłaty 4 915 4 836
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 18 084 16 543
delegacje służbowe 9 453 10 045
ubezpieczenia majątkowe i osobowe 4 875 3 083
koszty reprezentacji i reklamy 2 504 1 906
inne 1 252 1 509
Koszty według rodzajów razem 762 844 878 738
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych 66 626 16 420
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)
(4 812) (3 461)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (1 285) (2 577)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (21 035) (19 456)
Koszty sprzedanych materiałów 1 894 3 418
Koszt własny sprzedaży 804 232 873 082

* Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby dotyczył nakładów na prace rozwojowe i rzeczowe aktywa trwałe, które zostały zrealizowane siłami własnymi jednostek Grupy Kapitałowej.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Koszty według rodzajów plik .xlsx12,3 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony