Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Transakcje z podmiotami powiązanymi, Członkami Zarządu i Radą Nadzorczą Istotne transakcje z udziałem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Istotne transakcje z udziałem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zgodnie z informacją posiadaną przez jednostkę dominującą w 2017 i 2016 roku, nie wystąpiły istotne transakcje z udziałem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony