Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
 Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR sp. z o.o. Wotkińsk RosjaSAUDI ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. Rijad Królestwo Arabii Saudyjskiej 
Udział w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2017 roku   49% 33% 
 Cena nabycia 13 805  97 
 Podwyższenie kapitału w 2009 roku 7 711   - 
 Wycena udziału w kapitale 3 786  (97) 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2017 25 302 -
Wybrane dane na dzień 31 grudnia 2017    
Wartość aktywów 69 555 367
Kapitały własne 51 636 (234)
Stan zobowiązań 17 919 601
Przychody ze sprzedaży 134 901 -
Zysk / (strata) netto 12 402 -

Plik z danymi w formacie xlsx 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonychplik .xlsx6 kB

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca posiadała dwie jednostki stowarzyszone, które zostały wycenione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę Kapitałową w podmiotach stowarzyszonych był równy udziałowi Grupy Kapitałowej w kapitałach tych jednostek.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony