Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Informacja o wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendzie, w przeliczeniu na jedną akcję jednostki dominującej

Informacja o wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendzie, w przeliczeniu na jedną akcję jednostki dominującej

Zarząd jednostki dominującej proponuje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok w kwocie 37 980 864,00 zł, tj. 8 zł na jedną akcję. Kwota dywidendy wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej i nie została uwzględniona w zobowiązaniach w bieżącym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony