Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych wypłacone za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku w podziale na rodzaje usług:

Wynagrodzenie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
  Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Obowiązkowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego * 128 78
Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego * 28 28
Pozostałe usługi ** 33 60
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego
do badania
189 166

* Pozycja dotyczy spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
** 2017 rok dotyczy spółki Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., a 2016 rok dotyczy spółki Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k.

Plik z danymi w formacie xlsx 
Wynagrodzenie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych plik .xlsx11,2 kB

Wynagrodzenie nie obejmuje usług świadczonych na rzecz innych spółek Grupy Kapitałowej. 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony