Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Informacja o udzielonych gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych

Informacja o udzielonych gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych

W 2017 roku Grupa Kapitałowa przedstawiła kontrahentom gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę 51 359 tys. zł, w tym na zabezpieczenie:

  • dobrego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 43 268 tys. zł,
  • wadium przetargowego 4 166 tys. zł,
  • zwrotu zaliczek 3 925 tys. zł.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa przedstawiła kontrahentom gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę 121 277 tys. zł, w tym na zabezpieczenie:

  • dobrego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 63 683 tys. zł,
  • zwrotu zaliczek 53 645 tys. zł,
  • wadium przetargowego 3 557 tys. zł,
  • pozostałe 392 tys. zł.


W 2017 roku Grupa Kapitałowa nie przedstawiła gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, których łączna wartość w stosunku do jednego kontrahenta przekroczyła 10% wartości kapitału własnego.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa przedstawiła gwarancje, których łączna wartość w stosunku do jednego kontrahenta przekroczyła 10% wartości kapitału własnego Grupy Kapitałowej. Gwarancje te zostały wystawione tytułem dobrego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczek o łącznej wartości 57 348 tys. zł.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony