Raport finansowy
Strona główna Raport finansowy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe Analiza przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług w okresach czasowych przeterminowania

Analiza przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług w okresach czasowych przeterminowania

Należności z tytułu dostaw i usług stan na dzień 31 grudnia 2017
 Stan na dzień 31 grudnia 2017należności bieżącenależności przeterminowane
do 1 m-ca1-3 m-cy3-6 m-cy6-12 m-cypowyżej roku
Należność główna 338 837 253 127 33 976 21 439 2 305 135 27 855
Odsetki 188 - - - - - 188
Należności z tytułu dostaw i usług brutto 339 025 253 127 33 976 21 439 2 305 135 28 043
Należności z tytułu dostaw i usług stan na dzień 31 grudnia 2016
 Stan na dzień 31 grudnia 2016należności bieżącenależności przeterminowane
do 1 m-ca1-3 m-cy3-6 m-cy6-12 m-cypowyżej roku
Należność główna 316 136 255 877 17 677 7 294 5 482 5 121 24 685
Odsetki 3 081 2 935 - - - 31 115
Należności z tytułu dostaw i usług brutto 319 217 258 812 17 677 7 294 5 482 5 152 24 800

Plik z danymi w formacie xlsx 
Należności z tytułu dostaw i usług stan na dzień 31 grudnia 2016 i 2017rokuplik .xlsx6 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony