Raport finansowy

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe
 Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2016
Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie 230 308
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 230 308

Plik z danymi w formacie xlsx 
Aktywa finansoweplik .xlsx6 kB

Wartość bilansowa długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku była równa cenie nabycia tych aktywów. Wartość godziwa tych aktywów nie jest możliwa do ustalenia z uwagi na fakt, iż nie istnieje dla nich aktywny rynek.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony