Perspektywy rozwoju
Strona główna Perspektywy rozwoju Realizacja strategii rozwoju w 2017 roku

Realizacja strategii rozwoju w 2017 roku

W 2017 roku w ELEKTROBUDOWIE SA kontynuowany był program rozwoju produktowego zawierający zarówno nowe rozwiązania konstrukcyjne jak i zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach, w tym mające na celu doprowadzenie do certyfikacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Największym wartościowo projektem rozwojowym są nowe rozwiązania konstrukcyjne rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji gazowej OPTIMA 24.

Znacząca większość projektów, zgodnie z ich harmonogramami, powinna zakończyć się w 2018 roku.

Ze względu na zidentyfikowane nowe obszary działalności następuje rozwój organizacji w ramach własnych zasobów ukierunkowany na nowe segmenty rynku. Kontynuowano również rozwój kompetencji w obszarach budowy kompletnych obiektów zarówno w energetyce jak i w przemyśle. W ostatnim czasie uporządkowano działalność Spółki w obszarze eksportowym. Spółka prowadzi działalność na rynkach wschodnich, bliskowschodnim i europejskim.

Spółka prowadzi także zintensyfikowane działania mające na celu wzrost kompetencji i rozwój organizacji poprzez akwizycję. W obszarach, w których zidentyfikowano szanse rynkowe i w których nie planuje się rozwoju kompetencji we własnym zakresie, ze względu na ich często wysoką specjalizację, prowadzone są analizy i działania mające na celu wykazanie korzyści z takiej akwizycji dla Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

Dla spółki zależnej ENERGOTEST sp. z o.o. w roku 2017 cykl inwestycyjny w energetyce wszedł w niekorzystną fazę. Kończą się stopniowo budowy nowych bloków na elektrowniach (Kozienice, Opole, Turów) i nie było znaczących realizacji w obszarze stacji energetycznych. Spowodowało to zmniejszenie zamówień i sprzedaży spółki w 2017 roku.

Istotnym wydarzeniem, dla realizacji strategii spółki, było wprowadzenie do oferty gamy przekaźników pośredniczących, co miało umożliwić oferowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu szaf automatyki. Bariery wejścia na ten rynek okazały się znaczące i w 2017 nie udało się jeszcze pozyskać żadnego znaczącego zamówienia z tego obszaru, ale perspektywy na lata kolejne są bardziej optymistyczne.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony