Perspektywy rozwoju
Strona główna Perspektywy rozwoju Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Oceniając stan posiadanych przez Grupę Kapitałową środków pieniężnych oraz wielkość przewidywanych wpływów i wydatków, należy stwierdzić, że środki te pozwolą Grupie Kapitałowej na sfinansowanie planowanych w 2018 roku zamierzeń inwestycyjnych bez narażenia Grupy Kapitałowej na zachwianie płynności finansowej.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony