Perspektywy rozwoju
Strona główna Perspektywy rozwoju Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

Kluczowe czynniki, które będą mieć wpływ na działalność i rozwój Grupy Kapitałowej:

 

Czynniki zewnętrzne:

 • sytuacja gospodarcza w kraju,
 • determinanty konkurencyjności i tendencje rozwojowe sektora energetycznego,
 • sytuacja gospodarcza za zagranicą, regulacje prawne dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach i związane z tym bariery wejścia na dany rynek,
 • notowania giełdy papierów wartościowych,
 • polityka fiskalna państwa,
 • siła nabywcza klientów i popyt na oferowane produkty oraz usługi,
 • strategia konkurowania jednostek Grupy Kapitałowej oraz działania podejmowane przez konkurentów,
 • kursy walut,
 • dostępność i oprocentowanie kredytów,
 • sytuacja na rynku pracy, popyt i podaż wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

 

Czynniki wewnętrzne:

 • realizacja przyjętej strategii rynkowej,
 • dostosowanie działań do zmian zachodzących w otoczeniu,
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań i rozwój asortymentu oferowanych produktów i usług,
 • analiza preferencji potencjalnych klientów oraz dostosowanie działań do ich potrzeb i oczekiwań,
 • umiejętne kreowanie relacji z klientami i stosowanie odpowiednich form promocji,
 • rozwój współpracy z innymi firmami,
 • dbałość o rozwój kadry pracowniczej.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony