Ogólne
Strona główna Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Informacje ogólne

Właścicielem oraz operatorem serwisu www.elbudowa.com.pl jest firma ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach, celem niniejszego serwisu jest przedstawianie informacji związanych z działalnością Spółki w roku 2017.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści, struktury oraz  składowych serwisu firmy są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Dokumenty udostępnione i dane finansowe możliwe do pobrania mogą być dowolnie kompilowane jednak prosimy aby przed ich publikacja uzyskać zgodę firmy ELEKTROBUDOWA SA.

Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Odpowiedzialność

ELEKTROBUDOWA SA nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ewentualne ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.

Ochrona prywatności

Serwis Internetowy ELEKTROBUDOWY SA nie gromadzi danych osobowych użytkowników przebywających na stronach serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia użytkownika z witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na stronach serwisu, umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników oglądających serwis, nie są natomiast wykorzystywane przez ELEKTROBUDOWĘ SA w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony