Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Rada Nadzorcza Zmiany w składzie osobowym

Zmiany w składzie osobowym

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 25 kwietnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

  • Karol Żbikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Eryk Karski - Zastępca Przewodniczącego,
  • Artur Małek - Członek Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Mosiek - Członek Rady Nadzorczej,
  • Ryszard Rafalski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Paweł Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej.

25 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA powołało Radę Nadzorczą Spółki na X kadencję w następującym składzie: Artur Małek, Tomasz Mosiek, Andrzej Sołdek, Hubert Staszewski, Jacek Tomasik, Karol Żbikowski.

Obecna X kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Pan Jacek Tomasik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 czerwca 2017 roku.

9 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Krystka (Krystek) na Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 9 listopada 2017 roku przedstawia się następująco:

Karol Żbikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Mosiek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Krystek
Członek Rady Nadzorczej

Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej

Hubert Staszewski
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sołdek
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz skład Rady Nadzorczej

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń w Katowicach i Warszawie, na których łącznie podjęła 20 uchwał. Nadto przeprowadzone zostały 2 głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w wyniku których Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony