Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Zarząd Zmiany w składzie osobowym

Zmiany w składzie osobowym

Skład osobowy Zarządu ELEKTROBUDOWA SA w 2017 roku był czteroosobowy. W składzie Zarządu na przestrzeni 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

  • Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
  • Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki
  • Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem
  • Piotr Janczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami

Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Paweł Skrzypczak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem

Piotr Janczyk
Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony