Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Zasady zmiany statutu Emitenta

Zasady zmiany statutu Emitenta

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian w Statucie Spółki zapada ¾ głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony