Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Zarząd Zasady powoływania i odwoływania członków organu

Zasady powoływania i odwoływania członków organu

Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami Statutu, składa się z 3 do 7 osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Spółki.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony