Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

W 2017 roku, ELEKTROBUDOWA SA stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „Dobre Praktyki 2016”).
Tekst zbioru Dobrych Praktyk 2016, którym podlega Spółka jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny.

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony