Ład korporacyjny
Strona główna Ład korporacyjny Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Zgodnie z wiedzą ELEKTROBUDOWY SA, akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) są podmioty zaprezentowane w tabeli poniżej:

 • Liczba akcji równa liczbie głosów 
 • 31.12.2016

  31.12.2017

  31.12.2017

  31.12.2016

 • AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

  liczba akcji / number of shares 31.12.2016 510 437

  liczba akcji / number of shares 31.12.2017 469 499

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 12,28%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 10,75%

 • NATIONALE–NEDERLANDEN OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 469 499

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 469 499

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 9,89%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 9,89%

 • PKO BP BANKOWY OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 464 910

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 470 313

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 9,91%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 9,79%

 • AXA OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 446 553

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 446 553

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 9,41%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 9,41%

 • OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 441 989

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 443 381

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 9,34%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 9,31%

 • AEGON OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 343 747

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 7,24%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016

 • ALLIANZ POLSKA OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 299 523

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 299 523

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 6,31%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.20167 6,31%

 • METLIFE OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 271 562

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 271 562

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 5,72%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 5,72%

 • GENERALI OFE

  liczba akcji / number of share 31.12.2016 241 640

  liczba akcji / number of share 31.12.2017 241 640

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 5,09%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 5,09%

 • pozostali akcjonariusze 

  liczba akcji 31.12.2016: 1 601 495

  liczba akcji 31.12.2017: 1 178 170

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2017 24,81%

  udział w liczbie głosów / share in total votes 31.12.2016 33,73%

 • RAZEM 

  liczba wszystkich akcji 31.12.2016: 4 747 608

  liczba wszystkich akcji 31.12.2017: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 31.12.2017 100%

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 31.12.2016 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony