Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA Wybrane kontrakty realizowane przez Oddział Produkcji

Wybrane kontrakty realizowane przez Oddział Produkcji

ELEKTROBUDOWA SA – jako pierwsza w Polsce rozbudowała rozdzielnicę innego producenta

ELEKTROBUDOWA SA rozbudowała działającą w Elek-trowni Turów rozdzielnicę 110 kV o dwa pola funkcyjne rozdzielnicy własnej produkcji. Dobudowana przez Spółkę infrastruktura jest kompatybilna z dotychcza-sową rozdzielnicą i gwarantuje pełną funkcjonalność pracy urządzenia. To pierwsza taka realizacja w Polsce.

Prace – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy GIS typu OPTIMA – realizowane były w ramach przetargu na rozbudowę istniejącej rozdzielni wnętrzowej w izolacji gazowej SF6 (GIS) 110 kV na terenie Elektrowni Turów (PGE GiEK SA), która nie posiadała pól rezerwowych, do których można byłoby podłączyć transformator rezerwowo-rozruchowy nowego bloku oraz transformator do zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni 110kV z bloku nr 6.
ELEKTROBUDOWA SA jako wiodący producent rozdzielnic na rynku krajowym oraz wieloletni partner Elektrowni Turów, zaproponowała inwestorowi zastosowanie pól rozdzielnicy wnętrzowej 110 kV w izolacji gazowej (GIS) typu OPTIMA 145, jako rozbudowę istniejącej rozdzielnicy.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie podłączenia zaoferowanych pól do istniejącej rozdzielnicy.

Przeprowadzona rozbudowa rozdzielnicy 110 kV GIS o dodatkowe pola dobudowane do rozdzielnicy innego producenta jest pierwszą tego typu aplikacją w Polsce.

Do ponad 20-letnich pól rozdzielczych innego producenta, podłączono różniące się konstrukcyjnie pola rozdzielnicy produkcji ELEKTROBUDOWY. Skuteczne podłączenie urządzeń o różnych standardach szyn zbiorczych, m.in. w zakresie gabarytów, rozstawu szyn czy ciśnienia, możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników ELEKTROBUDOWY oraz innowacyjnemu podejściu do zadania.
Połączenie nowo zabudowanych dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy GIS z istniejącymi polami nastąpiło w grudniu 2017 r., co wynikało z możliwości ruchowych (otrzymania wyłączenia dla poszczególnych systemów szyn zbiorczych) rozdzielni potrzeb własnych elektrowni.
Obecnie nowo zabudowane pola rozdzielnicy GIS są na stałe sprzęgnięte z systemami szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV i oczekują – po stronie Inwestora – na podłączenie kabli 110 kV., co przewidziane jest na kwiecień (pole nr 13) i lipiec (pole nr 14) 2018 r.

Montaż przyłączy gazowych prowadzony był przy wyłączeniu tylko jednego systemu szyn, podczas gdy drugi cały czas był pod napięciem, z uwagi na priorytetowy charakter pracy rozdzielnicy 110 kV GIS w systemie elektroenergetycznym Elektrowni.

Całość prac została przeprowadzona w sposób bezpieczny i profesjonalny, przy stałym uczestnictwie przedstawicieli Inwestora.

 

Pozostałe kontrakty realizowane przez Oddział Produkcji.

Dostawa stacji SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Zakres obejmował dostawę 6 szt. stacji kontenerowych SDN 6/0,5/0,4 kV – G.52/1, G.71, G.602, G.53/1, G.74/1, oraz G.801. wyposażonych w rozdzielnice średniego napię-cia typu D-12PT oraz niskiego napięcia typu NGWR produkcji ELEKTROBUDOWY SA. Realizacja wymagała zastosowania nadzwyczajnych zdolności produkcyjnych w celu dotrzymania krótkiego terminu realizacji.

Okres realizacji
07.2017 r. do 11.2017 r.
Wartość zadania
8,6 mln PLN
Stacja SDN dla PGE GiEK S.A.

Dostawa rozdzielnic SN z przeznaczeniem do zabudowy w JSW S.A.

Zakres obejmował dostawy 2 rozdzielnic 6kV dla potrzeb rozbudowy i modernizacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Wykonano łącznie 82 pola, w tym 34 pola rozdzielnicy D-12P do zabudowy w rozdzielni 4.1RW oraz 48 pól rozdzielnicy D-12P do zabudowy w rozdzielni 4.2.RW. W wykonanych rozdzielnicach zastosowano między innymi wyłączniki produkcji ELEKTROBUDOWA SA. Jest to największa dostawa rozdzielnic średniego napięcia dla polskiego górnictwa w 2017 i 2018 roku.

Okres realizacji
08.2017 r. do 02.2018 r.
Wartość zadania
3,4 mln PLN
Rozdzielnica SN w JSW S.A.

Dostawa rozdzielnicy SN dla KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres obejmował dostawę rozdzielnicy SN dołowej, mało-gabarytowej z pełnym sterowaniem zdalnym.

Okres realizacji
do 02.2018 r.
Wartość zadania
5 mln PLN
Rozdzielnica SN dla KGHM Polska

Dostawa rozdzielnic SN w izolacji gazowej dla Tauron Dystrybucja.

Zamówienia dotyczyły 111 pól rozdzielnicy SN w izolacji gazowej SF6 typu OPTIMA-24, w tym z systemem szyn 2500A. Są to pierwsze tak liczne dostawy rozdzielnicy OPTIMA-24 dla klienta z segmentu dystrybucji energii

Okres realizacji
03.2017 r. do 03.2018 r.
Wartość zadania
7,3 mln PLN
Rozdzielnica SN w izolacji gazowej

Dostawa rozdzielnicy D-12-2S do zabudowy pod ziemią w PGG S.A.

Zakres obejmował dostawę 54 polowej rozdzielnicy D-12-2S w ramach zadania pt. „Wymiana rozdzielni 6kV R720 na poziomie 720m dla PGG S.A.”. Dwusystemowa rozdzielnica 6kV typu D-12-2S w obudowie okapturzonej z IP54 posiada dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG. Budowana aktualnie w PGG S.A. dołowa rozdzielnia 6kV z zabudowaną dwusystemową rozdzielnicą typu D-12-2S produkcji ELEKTROBUDOWA SA będzie pierwszą rozdziel-nią dwusystemową w obudowie okapturzonej zastosowaną w polskim górnictwie pod ziemią.

Okres realizacji
03.2017 r. do 01.2018 r.
Wartość zadania
4,4 mln PLN
Eozdzielnicz D-12-2S


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony