Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA Struktura organizacyjna ELEKTROBUDOWY SA

Struktura organizacyjna ELEKTROBUDOWY SA

O ELEKTROBUDOWIE SA

ELEKTROBUDOWA SA jest jedną z największych w kraju firm, działającą w branży elektroinstalacyjnej, zajmującą się produkcją urządzeń elektroenergetycznych, kompleksowymi usługami elektroinstalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów na potrzeby energetyki i przemysłu. Doświadczenia ELEKTROBUDOWY SA sięgają ponad 64 lat. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu na świecie. Jest obecna na nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetycznych oraz przemysłowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka działa aktywnie w Rosji, na Ukrainie i w Arabii Saudyjskiej, a także w wielu innych krajach, realizując dostawy z własnych zakładów produkcyjnych. Brała udział i uczestniczy w realizacjach m.in. w Estonii, Luksemburgu, Niemczech, Holandii i Finlandii. Liczne referencje ELEKTROBUDOWY świadczą o uznaniu jej jako sprawdzonego partnera zarówno w realizacjach „pod klucz”, jak i w roli podwykonawcy.

Struktura organizacyjna ELEKTROBUDOWY SA

Nieustannie zmieniająca się sytuacja rynkowa pociąga za sobą konieczność ciągłych usprawnień w obrębie Spółki i dostosowanie jej do wymagań otoczenia rynkowego. Najważniejsze zmiany na przestrzeni 2017 roku w strukturze organizacyjnej polegały na: 

 • przeniesieniu zadań realizowanych przez Głównego Specjalistę Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego – Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w ramach zintegrowanego systemu zarządzania z komórki organizacyjnej Zarządzanie Systemami i Infrastrukturą do Komórki Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 
 • likwidacji Spółki KONIP i przeniesieniu jej funkcji na poziom Biura Spółki, połączeniu z Zarządzaniem Systemami oraz rozszerzeniu zakresu o zagadnienia techniczne.

Schemat organizacyjny

  

 

Oddział Produkcji zajmuje się produkcją, realizacją dostaw, świadczeniem usług związanych z montażem oraz serwisem prefabrykatów z zakładów produkcyjnych, na rynkach krajowym i zagranicznych, w szczególności na rzecz:

 • elektrownii zawodowych i przemysłowych,
 • elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych,
 • sektora dystrybucji energii,
 • przemysłu paliwowego,
 • przemysłu chemicznego,
 • przemysłu metalurgicznego,
 • przemysłu papierniczego,
 • przemysłu wydobywczego łącznie z zapleczem przetwórczym,
 • transportu,
 • pozostałeych gałęzi przemysłu.

Oddział Realizacji Projektów

Jednostka realizująca zadania w następującym zakresie: prowadzenie prac projektowych, kompletacja dostaw, prace montażowe w branży elektroenergetycznej, prace montażowe we wszystkich branżach przy realizacji projektów w formule generalnego wykonawstwa w energetyce i przemyśle, prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, prace kontrolno-pomiarowe i badania pomontażowe, prowadzenie prac rozruchowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

 

Oddział Realizacji Projektów

 
Wydział Generalnego Wykonawstwa i Zarządzania Projektami Zagranicznymi
Wydział Zarządzania Projektami Krajowymi

Odział Realizacji Projektów świadczy usługi na rynkach krajowym i zagranicznych, w szczególności na rzecz grup klientów, takich jak:

 • elektrownie zawodowe i przemysłowe,
 • elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe,
 • przemysł paliwowy,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł wydobywczy łącznie z zapleczem przetwórczym oraz operatorzy linii i stacji elektroenergetycznych,
 • pozostałe gałęzie.

 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony