Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA Struktura Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

Struktura Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

O Grupie Kapitałowej

Spółka pragnąc utrzymać silną pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym w dłuższym horyzoncie czasowym, zaczęła od 2003 roku budować grupę kapitałową poprzez nabywania udziałów w innych firmach. Realizując te zamierzenia ELEKTROBUDOWA SA rozszerzyła zakres świadczonych usług o nowe kompetencje i technologie zarówno w kraju jak i za granicą. Cechą charakterystyczną grupy jest pełna dominacja Spółki ELEKTROBUDOWA SA w zakresie prowadzonej działalności na poziomie całej Grupy Kapitałowej i pełnienie uzupełniającej roli przez pozostałe Spółki wchodzące w jej skład.

Struktura Grupy Kapitałowej

 

ELEKTROBUDOWA SA

Spółki zależne

  • VECTOR Sp. z o.o.
  • SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

Spółki stowarzyszone

  • ENERGOTEST sp. z o.o.
  • KONIP Sp. z o.o.
    w likwidacji
    9.02.2017 wykreślona z KRS
  • ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o.

ENERGOTEST sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Specjalizuje się w kompleksowej realizacji (projekt, dostawa, badania i uruchomienia) układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej oraz systemów sterowania i nadzoru dla elektrowni, elektrociepłowni, stacji przesyłowych i rozdzielczych oraz przemysłu. W firmie funkcjonuje wielobranżowe biuro projektowe.

ELEKTROBUDOWA SA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Zaporożu

Przedmiotem działalności spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiński, montaż aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej.

ELEKTROBUDOWA SA posiada udział w wysokości nominalnej 954 800,00 hrywien, co stanowi 62% kapitału zakładowego.

Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku

Podstawową działalnością spółki VECTOR jest produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności. 

ELEKTROBUDOWA SA posiada udział w wysokości nominalnej 185 126 900,00 rubli, co stanowi 49% kapitału zakładowego. 

SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Rijadzie

Przedmiotem działalności Spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych, stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i  konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.

ELEKTROBUDOWA SA posiada 33% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

KONIP Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach 

W dniu 9.02.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy dokonał wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego firmy KONIP Sp. z o.o. w likwidacji. Decyzja o likwidacji spółki KONIP Sp. z o.o. była elementem zmian organizacyjnych mających na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

ELEKTROBUDOWA SA posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

VECTOR logoSAUDI ELEKTROBUDOWA logoENERGOTEST logoKONIP logoELEKTROBUDOWA UKRAINA logo


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony