Grupa ELEKTROBUDOWA
Strona główna Grupa ELEKTROBUDOWA List Przewodniczącego RN

List Przewodniczącego RN

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Zwracam się do Państwa z satysfakcją, ponieważ zakończony rok obrotowy przyniósł wiele pozytywnych wydarzeń w życiu ELEKTROBUDOWY. To kolejny rok w którym zespół tworzący Grupę Kapitałową ELEKTROBUDOWA wykazał się wysokimi kompetencjami i profesjonalizmem. Projekty realizowane przez naszą Grupę oraz nowe produkty, które wprowadziliśmy na rynek potwierdziły naszą silną pozycję. Po raz kolejny dzieliliśmy się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w poprzednim roku.

Trafna okazała się decyzja o produkcji rozdzielnicy OPTIMA-24 izolowanej gazem SF6. Nowoczesne urządzenie przeznaczone jest do pracy w sieciach rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 24 kV. Tylko w 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA otrzymała zamówienia na 270 pól tej rozdzielnicy. Warto również dodać, że została ona opracowana przez konstruktorów z zakładu produkcyjnego w Koninie i tam też jest produkowana.

Karty historii Spółki pokazywały wielokrotnie, że ELEKTROBUDOWA brała czynny udział przy budowie największych jednostek wytwórczych w kraju, tak jest i dziś, bowiem w roku 2018 Spółka kontynuuje prace przy realizacji, określanej mianem największej inwestycji budownictwa energetycznego w Europie, czyli budowie nowych bloków w Elektrowni Opole. Obecność ELEKTROBUDOWY SA to nie tylko realizowanie prac elektroinstalacyjnych, w tym dostawy i wykonanie instalacji uziemień, montaże konstrukcji kablowych głównych i pomocniczych, dostawy i montaże kabli elektroenergetycznych różnego przeznaczenia, ale również dostawy i montaże rozdzielnic, szynoprzewodów, a także pomiary pomontażowe. Wartość zamówień powierzonych do realizacji ELEKTROBUDOWIE to w chwili obecnej ponad 125 mln zł, z terminem realizacji do 2019 roku.

Należy przypomnieć, że Spółka kontynuuje realizację zadania dotyczącego zaprojektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w PKN Orlen S.A. w Płocku o wartości około 250 mln zł, ale i pozyskała nowe zlecenia na terenie zakładu tego Inwestora. Do najważniejszych należy kontrakt na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, teletechnicznych, rurociągów do transportu pneumatycznego i produktowego, modernizacji systemu DCS dla instalacji Polipropylenu 3, o wartości ponad 30 mln zł, gdzie zlecającym jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

2017 rok to również intensywne działania na rynkach eksportowych. Podstawowym kierunkiem był Wschód, ale rozwijana była także działalność w Europie Zachodniej. ELEKTROBUDOWA SA w 2017 roku z powodzeniem weszła na rynek Ameryki Południowej, gdzie realizowała dostawy rozdzielnic do Peru. Warto dodać, że szynoprzewody średniego napięcia to nadal produkt cieszący się zbytem na rynkach całego świata.

W obszarze produktowym Spółka pozyskała zamówienia na kilkadziesiąt milionów złotych, a w obszarze realizacji projektów montażowych na ponad sto kilkadziesiąt milionów złotych. Eksport to ok. 144 mln zł, tj. 16% przychodów sprzedaży Spółki. Miniony rok ugruntował pozycję ELEKTROBUDOWY SA na rynkach międzynarodowych.

W chwili obecnej Spółka prowadzi działania mające na celu certyfikacje na rynek rosyjski i inne, na których wymagane są normy GOST, naszych nowych produktów, czyli rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia w izolacji gazowej. Równolegle prowadzone są działania ofertowe mające na celu dalsze rozeznanie wymagań na tym rynku. Zakładamy, że po uzyskaniu certyfikacji może to być dla nas atrakcyjny rynek szczególnie dla rozdzielnicy OPTIMA 145.

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA zakończyła 2017 rok z przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 902,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 58,6 mln zł.

Jak wcześniej wspomniałem Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA to przede wszystkim doświadczony i profesjonalny zespół, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i rzetelni pracownicy, którzy wciąż podnoszą swoje kompetencje. Dzięki temu mogą podejmować kolejne wyzwania, które zapewne są jeszcze przed nimi. W ten sposób wpływają na wzrost wartości Spółki, co przekłada się na zainteresowanie i zadowolenie Interesariuszy.

Korzystając z okazji, jaką jest przekazanie Państwu Raportu Rocznego, składam na ręce Zarządu Spółki i całego zespołu ELEKTROBUDOWY SA podziękowania za zaangażowanie i kreatywność w codziennej pracy, które determinują rozwój Spółki i powalają zrealizować nasze wspólne cele biznesowe.

Życząc wielu sukcesów w 2018 roku


Karol Żbikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej 


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony