ELEKTROBUDOWA SA na GPW
Strona główna ELEKTROBUDOWA SA na GPW Spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje ELEKTROBUDOWY SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 lutego 1996 r. Notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych.

Nazwa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona ELBUDOWA
Ticker ELB
ISIN PLELTBD00017
Data debiutu 1996-02-09
Kurs debiutu 23,10 zł
Liczba wyemitowanych akcji 4 747 608
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor Budownictwo przemysłowe
Indeksy sWIG80TR, RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOWNICTWO, sWIG80, WIG

Indeksy, w ramach których notowane są akcje ELEKTROBUDOWY SA (stan na 31.12.2017 r.)

Nazwa indeksuOpisUdział akcji ELEKTROBUDOWY SA w indeksie
sWIG80TR Indeks sWIG80TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W odróżnieniu od indeksu sWIG80, sWIG80TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. 1,58%
RESPECT Indeks RESPECT giełda oblicza od 19 listopada 2009 r. Indeks obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW, które znalazły się na pozycji nie niższej niż 150 w rankingu indeksów sporządzonym na podstawie Uchwały Nr 871/2013 z późn. zm. 0,30%
WIG-Poland Indeks WIG-Poland (dawniej WIG-PL) jest pierwszym indeksem narodowym obliczanym przez giełdę od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Indeks WIG-Poland jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 0,11%
InvestorMS Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI S.A. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO. Indeks Investor MS stanowi element tzw. benchmarku do oceny wyników inwestycyjnych tego funduszu. 0,38%
WIG-budownictwo Indeks WIG-budownictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „budownictwo”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Metodologia subindeksu jest tożsama z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 5,71%
sWIG80 Indeks sWIG80 jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. 1,58%
WIG Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 0,11%

Źródło: Dane GPW

Spółka na GPW w 2017 roku

Rok 2017 okazał się ponownie udany i przyniósł wyraźny wzrost kursów najważniejszych indeksów giełdowych. Od pierwszej do ostatniej sesji w 2017 r. główny indeks warszawskiej giełdy (WIG) wzrósł o 22,81%, a indeks WIG20 skupiający największe spółki zyskał 25,78%. Słabiej zachowywał się indeks średnich spółek (mWIG40), który zwiększył swoją wartość o 15,4% natomiast indeks sWIG80 wzrósł jedynie o 1,74%.

W dniu 11 października 2017 r. indeksy WIG oraz WIG20 ustanowiły roczne maksima kursu. Z kolei indeks mWIG40 odnotował swoje maksimum w dniu 29 września, a indeks WIG-Budownictwo ustanowił roczne maksimum na sesji 6 marca 2017 r.

Akcje ELEKTROBUDOWY SA wchodzą w skład indeksów WIG, sWIG80, RESPECT oraz w skład subindeksu sektorowego WIG-Budownictwo, który w 2017 r. ponownie tracił (spadek kursu o 2,45%).

Pod koniec marca ubiegłego roku rząd Wielkiej Brytanii oficjalnie poinformował UE o zamiarze wystąpienia ze struktur Wspólnoty, w związku z tym rozpoczął się dwuletni okres negocjacyjny, po którym najpóźniej 29 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim UE. Negocjacje ruszyły w czerwcu, a w grudniu premier T. May poinformowała, że porozumienie w sprawie Brexitu zagwarantuje prawa obywatelskie ponad 3 mln obywateli UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii i milionowi Brytyjczyków, którzy mieszkają w UE. W ten sposób zamknięto ważny punkt negocjacyjny, przechodząc do kolejnej fazy dotyczącej kwestii handlowych, bezpieczeństwa i przyszłych relacji. Wydarzenia te nie miały jednak wpływu na rynki finansowe, które przede wszystkim skupiały uwagę na poprawiających się perspektywach dla globalnego wzrostu gospodarczego, wzrostu inflacji i działaniach banków centralnych.

W ubiegłym roku Rezerwa Federalna USA trzykrotnie (marzec, czerwiec, grudzień) podniosła stopy procentowe łącznie o 75 p.b. do poziomu 1,25-1,50%, co było dobrze komunikowane przez Fed i powszechnie oczekiwane przez rynki finansowe. W połączeniu z poprawiającą się koniunkturą gospodarczą na świecie, podwyżki stóp procentowych w USA nie przełożyły się na odpływ globalnego kapitału z rynków wschodzących (emerging markets), do których zaliczana jest również Polska. Z kolei Europejski Bank Centralny w październiku poinformował, że wydłuża program luzowania monetarnego QE do września 2018 r., jednocześnie zmniejszając jego skalę z 60 do 30 mld euro miesięcznie począwszy od stycznia 2018 r. Pod koniec grudnia w USA przyjęto zapowiadaną przez prezydenta D. Trumpa, ustawę reformującą podatki, która ma dostarczyć gospodarce dodatkowy impuls.

Przez cały ubiegły rok Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała główną stopę procentową NBP na poziomie 1,50%, sygnalizując możliwość, że stopy procentowe mogą zostać na niezmienionym poziomie do połowy 2018 r. lub dłużej.

Po słabym 2016 r. akcje Spółki w 2017 r. ponownie zachowywały się wyraźnie słabiej, niż cały rynek oraz gorzej niż spółki skupione w subindeksie sektorowym WIG-Budownictwo, który w minionym roku stracił 2,45%. Na pierwszej sesji w 2017 r. (2 stycznia), kurs zamknięcia akcji wyniósł 107,90 zł, natomiast na ostatniej sesji 2016 r. (29 grudnia) kurs zamknięcia przyjął poziom 77,50 zł. W ciągu 2017 roku kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA spadł o 28,17% (w cenach zamknięcia, licząc od kursu zamknięcia pierwszej sesji stycznia). Najwyższy kurs akcji (w cenach zamknięcia) został wyznaczony 4 kwietnia w kwocie 139,90 zł, natomiast najniższy (w cenach zamknięcia) został wyznaczony 29 grudnia na poziomie 77,50 zł. Średnioroczna cena akcji Spółki (cen zamknięcia) wyniosła w 2017 r. 111,05 zł i była wyższa o 5,64% od średniej ceny zamknięcia z roku poprzedzającego, w którym to wynosiła 105,12 zł.

W pierwszej połowie ubiegłego roku zainteresowanie akcjami Spółki nie odbiegało istotnie od tendencji panujących na całym rynku, natomiast w drugiej połowie roku nastroje wyraźnie pogorszyły się. Akcje Spółki zdecydowanie negatywnie odstawały od rynku (WIG, WIG20, sWIG80, WIG-Budownictwo) i od lipca poruszały się już w wyraźnym trendzie spadkowym, przy czym tendencje zniżkowe dotknęły również indeksów sWIG80 oraz WIG-Budownictwo. W efekcie, od kwietniowego maksimum do końca roku notowania akcji Spółki spadły o 44,6%. Ubiegłoroczny słaby sentyment dla średnich i małych spółek wynikał z obaw inwestorów o przyszłe wyniki. W związku ze spadającą stopą bezrobocia (rekordowo niski poziom 6,5% w listopadzie) i trudnościami z pozyskaniem pracowników oraz dynamicznie rosnącymi wynagrodzeniami, podmioty w branży budowlanej borykały się z coraz większymi problemami w kwestii zatrudnienia oraz kosztów pracy.

Kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA na tle indeksów w latach w 2016 i 2017 r.

Źródło danych: GPW

Notowania akcji ELEKTROBUDOWY na GPW oraz indeksy WIG, WIG20, sWIG80 oraz WIG-Budownictwo w 2017 roku (kursy zamknięcia; wartości indeksów wyskalowane do kursu spółki). 

Notowania akcji Spółki ponownie były ujemnie skorelowane z zachowaniem całego rynku, przy czym współczynnik korelacji akcji Elektrobudowy oraz indeksu WIG w 2017 r. zmniejszył się do -0,51 z poziomu -0,29 w 2016 r. Łączny wolumen obrotu akcjami Spółki w notowaniach ciągłych w 2017 r. wyniósł 544 105 sztuk i był wyższy od wolumenu z 2016 r. o 82%. Średni wolumen obrotu na sesję wyniósł 2 176 akcji. Najwyższy wolumen obrotu odnotowano na sesji 9 stycznia, kiedy to właściciela zmieniło 93 082 akcje Spółki.

Dane dotyczące akcji ELEKTROBUDOWY SA na GPW w Warszawie

STATYSTYKA AKCJI ELEKTROBUDOWY SA20172016
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku (w zł) 77,50 106.45
Kapitalizacja spółki na koniec roku (w mln zł) 367,9 505,4
Cena maksymalna w roku (w zł) 139,90 130,55
Cena minimalna w roku (w zł) 77,50 87,00
Średnioroczna cena akcji (w zł) 111.05 105.12
Średni wolumen obrotów na sesję (sztuk akcji) 2 176 1 189
Łączny wolumen obrotów w roku (sztuk akcji) 544 105 298 329

Plik z danymi w formacie xlsx 
Statystyka akcji ELEKTROBUDOWA SA plik .xlsx11,9 kB

Rekomendacje dla akcji ELEKTROBUDOWY SA

W 2017 roku pięć instytucji finansowych wydało 8 rekomendacji dla akcji ELEKTROBUDOWY SA.

 
3
Kupuj,
akumuluj
4
Trzymaj
1
Sprzedaj,
redukuj
Data wydaniaKurs w dniu wydaniaInstytucjaRodzajCena docelowa
2017-12-10 86,50 zł DM BOŚ SA TRZYMAJ 96,00 zł
2017-11-27 86,50 zł Noble Securities DM SA TRZYMAJ 83,80 zł
2017-10-03 103,25 zł Erste Group REDUKUJ 92,90 zł
2017-09-01 109,50 zł DM mBank SA KUPUJ 134,00 zł
2017-07-30 108,00 zł Noble Securities DM SA AKUMULUJ 158,70 zł
2017-07-18 117,00 zł DM BOŚ SA TRZYMAJ 114,90 zł
2017-05-08 120,55 zł DM mBank SA KUPUJ 146,00 zł
2017-04-05 137,00 zł DM mBank SA TRZYMAJ 146,00 zł

Plik z danymi w formacie xlsx 
Kurs w dniu wydania plik .xlsx11,5 kB

ELEKTROBUDOWA SA po raz XI w składzie RESPECT Index

W 2017 r. Spółka po raz jedenasty z rzędu znalazła się w składzie RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Do indeksu trafiają Spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez firmę zewnętrzną.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony