ELEKTROBUDOWA SA na GPW

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie, czyli budowa zaufania

Transparentność w komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku to nie tylko priorytet w działaniach podejmowanych przez ELEKTROBUDOWĘ SA, ale również wyznacznik wszelkich działań podejmowanych w zakresie relacji z otoczeniem. Dążymy do tego, aby każdy na równych zasadach miał dostęp do informacji o naszej Spółce. Naszym celem jest tworzenie kompletnych i przejrzystych przekazów, na podstawie których można dokonać oceny prac podejmowanych przez naszą organizację. Nad ich treścią pracuje zespół specjalistów w zakresie relacji inwestorskich. Ma on bezpośredni kontakt z Zarządem ELEKTROBUDOWY SA, który podkreśla, że najważniejsze jest budowanie zaufania i dbałość o dobre relacje z Interesariuszami.

Tworzymy relacje

Cykliczna, efektywna i spójna komunikacja z Interesariuszami rynku kapitałowego to standard. Zawiera się ona w formach wymaganych przepisami prawa, m.in. w publikacji raportów bieżących i okresowych. My pokazujemy także inne liczne aktywności Spółki, które nie sposób ująć w tabelach i statystykach. Zdajemy sobie sprawę, że wartość Spółki tworzy się poprzez aktywny kontakt z uczestnikami rynku kapitałowego.

W 2017 roku Zarząd ELEKTROBUDOWY SA brał udział w czterech konferencjach poświęconych omówieniu wyników finansowych Spółki. W ich trakcie umożliwił każdemu udział w dyskusji i zadawanie pytań. Spółka uczestniczy również w zorganizowanych przez inne instytucje rynku kapitałowego spotkaniach i konferencjach. Dla wszystkich chętnych przedstawicieli rynku kapitałowego organizujemy także tzw. site visits na których mają oni okazję zobaczyć nasze zakłady produkcyjne i inne miejsca działalności produkcyjnej lub handlowej. Tego typu eventy dają możliwość poznania dogłębnej specyfiki i zasad działania Spółki.

W 2017 roku zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowej odsłony strony internetowej Spółki. Została ona tak zaprojektowana, aby uczestnicy rynku kapitałowego mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji o Spółce. Strona została m.in. wzbogacona o publikację prezentacji z konferencji wynikowych, factsheet oraz zestawienie wydanych rekomendacji przez instytucje finansowe. Spółka zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie. W 2017 roku odbyły się dwa Walne Zgromadzenia.

Na stronie prezentujemy także wiele materiałów filmowych, które przybliżają i przedstawiają naszą działalność. Zamieszczamy tam również komunikaty prasowe oraz materiały zdjęciowe.

Najważniejsze działania inwestorskie w 2017:

 • wypłata dywidendy w wysokości 10 PLN na akcję,
 • cykliczne konferencje wynikowe i spotkania z inwestorami,
 • wdrożenie nowoczesnej strony internetowej oraz bieżąca publikacja wielu istotnych dla rynku informacji (prezentacje,
  factsheet, rekomendacje, forum, materiały video itp.),
 • publikacja Raportu Rocznego on-line.

Główne cele relacji inwestorskich w 2018 roku:

 • wprowadzenie mechanizmów, które spowodują jeszcze lepsze relacje pomiędzy Zarządem ELEKTROBUDOWY SA, a środowiskiem inwestorskim,
 • stworzenie optymalnych warunków do zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej ELEKTROBUDOWY SA wśród inwestorów i analityków,
 • przygotowanie materiałów do rzetelnej wyceny akcji ELEKTROBUDOWY SA i dostarczanie analitykom wysokiej jakości informacji, które dotyczą działalności Spółki, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji,
 • utrzymywanie i pogłębianie kreacji standardów, dotyczących relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania
  dla innych spółek giełdowych,
 • dostarczanie Zarządowi ELEKTROBUDOWY SA w sposób ciągły informacji zwrotnej dotyczącej postrzegania Spółki wśród uczestników rynku kapitałowego oraz wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki przy uwzględnieniu wielu aspektów rynku kapitałowego.

 

 
48
Raportów bieżących
168
Inwestorów uczestniczących w konferencjach
4
Konferencje wynikowe


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony