ELEKTROBUDOWA SA na GPW

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa przewiduje, że w latach 2016–2018 do Akcjonariuszy będzie trafiać 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz Akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWA.
Jednak ostateczna wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy każdorazowo będzie uwzględniała aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby oraz programy rozwojowe.

Kwota przeznaczona na dywidendę w mln zł

DYWIDENDA ZA ROK201020112012201320152016
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy 19.04.2011 26.04.2012 25.04.2013 22.05.2014 26.04.2016 25.04.2017
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł 28.485.648,0 18.990.432,0 9.495.216,0 9.495.216,0 18.990.432,0 47.476.080,00
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł 6,00 4,00 2,00 2,00 4,00 10,00
Data nabycia praw do dywidendy 18.07.2011 25.07.2012 25.07.2013 22.07.2014 20.07.2016 20.07.2017
Data wypłaty dywidendy 2.08.2011 9.08.2012 9.08.2013 5.08.2014 3.08.2016 3.08.2017 (I rata)
19.12.2017 (II rata)
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608

Plik z danymi w formacie xlsx
Polityka Dywidendowa plik .xlsx12,3 kB


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony