ELEKTROBUDOWA SA na GPW
Strona główna ELEKTROBUDOWA SA na GPW Najważniejsze wydarzenia na tle notowań akcji ELEKTROBUDOWY SA w 2017 roku

Najważniejsze wydarzenia na tle notowań akcji ELEKTROBUDOWY SA w 2017 roku

N o t o w a n i a a k c j i E L E K T R O B U D O W Y S A S h a r e p r i c e o f E L E K T R O B U D O W A S A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. 30.01.2017 Publikacja prognozy wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok
 2. 20.03.2017 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego za 2016 rok
 3. 25.04.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Decyzja ZWZ o wypłacie dywidendy za 2016 rok
 4. 25.04.2017 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję
 5. 15.05.2017 Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku
 6. 1.06.2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika
 7. 20.07.2017 Nabycie prawa do dywidendy
 8. 3.08.2017 Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję
 9. 31.08.2017 Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku
 10. 9.11.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Powołanie Pana Grzegorza Krystka na Członka Rady Nadzorczej X kadencji
 11. 15.11.2017 Publikacja raportu za III kwartały 2017 r.
 12. 14.12.2017 Uczestnictwo w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index) po raz XI
 13. 19.12.2017 Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję
 1. 30.01.2017 Publikacja prognozy wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok
 2. 20.03.2017 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego za 2016 rok
 3. 25.04.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Decyzja ZWZ o wypłacie dywidendy za 2016 rok
 4. 25.04.2017 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję
 5. 15.05.2017 Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku
 6. 1.06.2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika
 7. 20.07.2017 Nabycie prawa do dywidendy
 8. 3.08.2017 Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję
 9. 31.08.2017 Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku
 10. 9.11.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Powołanie Pana Grzegorza Krystka na Członka Rady Nadzorczej X kadencji
 11. 15.11.2017 Publikacja raportu za III kwartały 2017 r.
 12. 14.12.2017 Uczestnictwo w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index) po raz XI
 13. 19.12.2017 Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5 zł na 1 akcję


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony