ELEKTROBUDOWA SA na GPW
Strona główna ELEKTROBUDOWA SA na GPW Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki

Akcje ELEKTROBUDOWY SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kapitał zakładowy ELEKTROBUDOWY SA wynosi 10.003.290 złotych.
Na kapitał zakładowy składa się 4.747.608 opłaconych akcji o wartości nominalnej 2,00 złote każda, w tym:

  • 3.248.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 722.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 249.096 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 527.512 akcji zwykłych na okaziciela serii D.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony