Nasza działalność
Strona główna Nasza działalność Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Realizacje w 2017 roku

 • Kontynuowano prace nad opracowywaniem kolejnych wariantów rozdzielnicy izolowanej SF6 Optima-24.
 • Wykonano z pozytywnym wynikiem uzupełniające próby typu rozdzielnicy D-17P.
 • Przebadano z pozytywnym wynikiem wyłącznik.
 • Wykonano z pozytywnym wynikiem uzupełniające próby typu rozdzielnicy niskiego napięcia NGWR.
 • Kontynuowano prace nad wdrożeniem nowego systemu rozdzielnic niskiego napięcia MSR.
 • Zakończono rozwój przekaźników elekromagnetycznych.
 • Kontynuowano prace nad sterownikiem ET-DCS i synchronizatorem.

Plany na I półrocze 2018 roku

 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem kolejnych wariantów rozdzielnicy izolowanej SF6 Optima-24.
 • Opracowanie nowoczesnej małogabarytowej rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji powietrznej Smart 12G przeznaczonej do pracy w górnictwie.
 • Kontynuacja pracy nad rozdzielnicą SN Smart 17.
 • Kontynuacja badań uzupełniających rozdzielnicy niskiego napięcia NGWR.
 • Kontynuacja prac nad rozdzielnicą niskiego napięcia MSR.
 • Zakończenie badań eksploatacyjnych zespołu prostownikowego przeznaczonego do pracy w trakcji kolejowej.
 • Kontynuacja prac nad sterownikiem ET-DCS i synchronizatorem.


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony