Dane interaktywne
Strona główna Dane interaktywne Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRATROK ZAKOŃCZONY
31.12. 201731.12.201631.12.2015
902 901 971 480 1 242 830
(804 232) (873 082) (1 133 629)
98 669 98 398 109 201
(1 285) (2 577) (4 053)
(21 035) (19 456) (17 838)
6 568 16 217 20 095
(13 166) (30 797) (44 315)
69 751 61 785 63 090
51 3 815 429
(1 451) (2 247) (3 209)
6 061 5 424 2 575
74 412 68 777 62 882
(15 804) (13 647) (12 917)
58 608 55130 49 965
Zysk netto przypadający na:       
58 609 55 121 50 158
(1) 9 (193)


Witryna zarządzana przez InCMS

zobacz schowek0/0 dodaj do schowka
przesuń do początku strony